SVM Volný - Stavební a obchodní společnost

Firma SVM VOLNÝ s r.o. se od svého vzniku v roce 2007 specializuje na stavební činnost, kterou provádí komplexně, počínaje zemními pracemi přes realizaci technologie po dokončovací práce a povrchové úpravy v těchto hlavních oborech:
Mimo veškeré práce související s hlavními obory provádíme tyto specializované činnosti:
Živnostenské listy:
Výpis z obchodního rejstříku: